Samoocena u dzieci, czyli jak zbudować w dziecku poczucie własnej wartości?

Budowa silnej samooceny u dziecka jest kluczowym elementem rozwoju jego osobowości i pewności siebie. Oto kilka skutecznych metod i porad, jak wspierać wiarę dziecka we własne możliwości.

1. Wzmocnienia pozytywne i pochwały:

 Wyrażaj pochwałę nie tylko za osiągnięcia, ale także za wysiłek i próby. Skoncentruj się na specyficznych osiągnięciach, aby dziecko mogło zrozumieć, co zrobiło dobrze.

LICZY SIĘ PROCES, a nie efekt.

Staraj się unikać nadmiernego krytykowania i zwracaj uwagę na pozytywne aspekty postępowania dziecka. Jeśli je doceniasz, nie używaj słowa ALE. Użyj komunikatu: „ładnie zapisałaś zadanie”, a nie: „ładnie zapisałaś zadanie, ALE ta literka jest krzywa”

2. Zadania adekwatne do umiejętności:

Dostosowuj zadania do umiejętności dziecka, aby zachęcać je do podejmowania wyzwań bez poczucia porażki. Nie rzucaj go od razu na głęboką wodę - stopniowo zwiększaj trudność zadań, aby umożliwić mu stopniowy rozwój umiejętności.

Spraw, aby dziecko miało poczucie sprawczości: spróbuję, wiem, umiem, potrafię.

 3.  Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami:

Ucz dziecko, jak radzić sobie z trudnościami i problemami. Pomagaj w identyfikowaniu różnych opcji rozwiązania problemu, zamiast narzucać jedno konkretne rozwiązanie.

Szukajcie razem różnych metod radzenia sobie z problemami i stresem.

4. Zaangażowanie w decyzje:

Daj dziecku możliwość podejmowania decyzji w sprawach, które go dotyczą. Podejmowanie decyzji uczy odpowiedzialności i buduje pewność siebie.

Buduj w dziecku poczucie odpowiedzialności.

5. Uwzględnianie zainteresowań dziecka:

Wspieraj zainteresowania dziecka - to pomaga mu odkrywać swoje pasje i talenty. Pozytywne doświadczenia związane z zainteresowaniami wzmacniają poczucie wartości.

Ważna jest nie tylko szkoła, doceniaj pasje dziecka.

6. Poczucie bezpieczeństwa i akceptacji:

Zapewnij dziecku bezpieczne i akceptujące środowisko. Dziecko, które czuje się akceptowane, jest bardziej skłonne do tego, by eksperymentować i rozwijać się.

Akceptuj i wspieraj.

 7. Zachęta i motywacja - niezniechęcanie się podczas niepowodzeń:

Skupiaj się na zachęcaniu do wysiłku, a nie tylko na pochwałach. Pomóż dziecku zrozumieć, że niepowodzenia są częścią procesu uczenia się, a nie ostatecznym osądem.

Wspieraj nie tylko przy sukcesach, ale i przy niepowodzeniach.

8. Wartość samodzielności:

Zachęcaj do samodzielności, co umożliwia dziecku nabycie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Pomoc w rozwoju umiejętności samodzielności buduje poczucie kompetencji.

Ucz samodzielności.

9. Budowanie pozytywnej tożsamości:

 Pomagaj dziecku zrozumieć i doceniać swoją tożsamość, włączając w to różnice kulturowe, wartości rodzinne i indywidualne cechy.

Ucz dziecko tolerancji i zauważania swoich dobrych cech.

10. Akceptacja błędów:

Ucz dziecko, że błędy są naturalne i stanowią część procesu uczenia się. Ważne jest, aby akceptować błędy jako okazję do nauki, a nie powód do poczucia się gorszym.

Akceptuj popełniane przez dziecko błędy - można się na nich uczyć.

Budowanie samooceny to proces, który wymaga cierpliwości i stałego wsparcia. Rodzice odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu pozytywnego obrazu siebie dziecka, wpływając tym samym na jego rozwój emocjonalny i społeczny.

Natalia Marzec
Natalia Marzec
Jestem psycholożką dziecięca i pedagożką, piszę artykuły na naszym blogu, a na co dzień pracuję w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. Jestem również Trenerką TUS.

Od zawsze wiedziałam, że chcę pracować z dziećmi, mam jednak świadomość, że aby w pełni wesprzeć dziecko trzeba być otwartym na potrzeby całej rodziny. Stąd też moja praca w głównej mierze ukierunkowana jest na współpracę z Rodzicami.