Szkolenia online

(18)
Sortowanie
Marcelina Varol
Marcelina Varol
Kompetencje kluczowe: kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się
97,00 zł
59,00 zł
Marcelina Varol
Marcelina Varol
Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym
97,00 zł
59,00 zł
Marcelina Varol
Marcelina Varol
Kluczowe kompetencje matematyczne, informatyczne i naukowo-techniczne: jak wdrażać je zgodnie z podstawą programową?
97,00 zł
59,00 zł
Marcelina Varol
Marcelina Varol
8 kompetencji kluczowych, które warto rozwijać u dzieci
97,00 zł
59,00 zł
Marcelina Varol
Marcelina Varol
Jak budować poczucie własnej wartości u dzieci i wzmacniać ich samoocenę w dobie instagramowego kultu piękna?
97,00 zł
59,00 zł
Marcelina Varol
Marcelina Varol
Jak rozwijać umiejętność krytycznego myślenia u dzieci i wspierać ich w zrozumieniu złożonego świata wartości i technologii
97,00 zł
59,00 zł
Anna Bielak-Bajda
Anna Bielak-Bajda
Jak stymulować rozwój poznawczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?
97,00 zł
59,00 zł
Joanna Nienałtowska-Padło
Joanna Nienałtowska-Padło
Jak pomóc uczniom radzić sobie z emocjami, lękiem, stresem i sytuacjami kryzysowymi?
97,00 zł
59,00 zł
Joanna Nienałtowska-Padło
Joanna Nienałtowska-Padło
Zmień sposób myślenia o uczniach przeciętnych i o obniżonych możliwościach poznawczych.
97,00 zł
59,00 zł
Joanna Nienałtowska-Padło
Joanna Nienałtowska-Padło
Zaburzenia opozycyjno-buntownicze - jak możesz je modyfikować i korygować
97,00 zł
59,00 zł
Joanna Nienałtowska-Padło
Joanna Nienałtowska-Padło
Jak wspierać ucznia w procesie uczenia się?
97,00 zł
59,00 zł
Joanna Nienałtowska-Padło
Joanna Nienałtowska-Padło
Dlaczego geniusze mają słabe stopnie?
97,00 zł
59,00 zł